Make your own free website on Tripod.com

Our Special Menus 

ที่มาอาหารญี่ปุ่น

   ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหาร

การกินเป็นอย่างมากอาหารจะได้รับการ

ตกแต่งอย่างประณีต   เน้นความสดและ

ความสวยงาม ทำให้ผู้ที่ได้ชิมรู้สึกว่าได้

บริโภคความงามลงไปด้วย    อิ่มตาและ

อิ่มท้องเลยละครับ

... more

วิถีการรับประทานอาหาร

   ชาวญี่ปุ่นจะรับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ คือ เช้า กลางวัน เย็น  และให้ความ

สำคัญ  กับอาหารมื้อเย็นมากที่สุด   ใน

สมัยก่อนสงคราม   ครอบครัวชาวญี่ปุ่น

ส่วนใหญ่ มักจะรับประทานอาหารญี่ปุ่น

เป็นหลัก

... more

รายการอาหาร

   หลายๆ  คนชอบทานอาหารญี่ปุ่นเป็น

ชีวิตจิตใจ จะเข้าร้านอาหารญี่ปุ่นที่ตอน

นี้มีให้เลือกมากมาย   ราคาก็ไม่ใช่ย่อย

เหมือนกัน  ใช่ไหมครับ ???  ตัวผมเอง

ก็ช้อบชอบอาหารญี่ปุ่น กินที็ต้องมาตั้ง

หลักเก็บตังค์อีกพักนึง

... more

         

      

เมนูเด็ด...แห่งปี

   เว็บไซต์ของเราขอเสนอ "เมนูเด็ด...แห่งปีี้"  ให้

ทุกท่านลิ้ิ้มลองกันนะครับ เป็นเมนูที่รังสรรค์ขึ้นใหม่

เพื่อต้อนรับแขกพิเศษทุกท่าน   ไม่ลองไม่รู้นะครับ

... more

 

Today's Hot

เมนู...ฤดูร้อน

เดือนมกราคม - เมษายน

 

... more

เมนู...ฤดูฝน

เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม

 

... more

เมนู...ฤดูหนาว

เดือนกันยายน - ธันวาคม

 

... more